Pentru mai multe detalii, va rugam sa selectati din lista de mai jos website-ul Parohiei

Duminici şi sărbători - Utrenie și Sf. Liturghie

Sâmbătă dimineaţă - parastase

Sâmbătă seara – Vecernie

Vinerea - Acatist sau Sf. Maslu

...

Mai multe detalii
Istoricul parohiei Otopenii de Jos Biserica Sfântul Ierarh Nicolae

Biserica parohială din Otopenii de Jos, purtând hramul Sfântului Ierarh Nicolae, a fost începută în anul 1935 şi s-a terminat în anul 1948 când a fost sfinţită.

Parohia Otopenii de Jos a luat fiinţă în anul 1941. Până atunci biserica de aici a fost filială a porohiei Otopenii de Sus, cu un număr de 150 de familii.

Ruinându-se vechea bisericuţă , care era construită din lemn, credincioşii de aici îndemnaţi de stăruinţa tânărului teolog Constantin Robea, care a fost hirotonit preot aici, au început construcţia noului locaş în luna august 1935.

Biserica este clădită în formă de treflă, din cărămidă, cu ziduri groase, având o singură turlă deasupra naosului. Construcţie impunătoere cou o arhitectură deosebită , se remarcă de la mare distance dintre celelalte clădiri învecinate. Pictura a fost executată în două etape. Între anii 1943-1944 a fost pictat Sfântul Altar cu o pictură stil realist de către un pictor necunoscut, iar biserica în întregime a fost pictată între anii 1947-1948 de către cei doi fraţi pictori Stan Sfeclă ( Alexandru Stoian) şi Stan Ion.

În anul 1953 a venit ca slujitor preotul Gheorghe Gaiţă până în anul 1958. După el a urmat preotul Spiru Apostol (1958-1967) care, prin strădania sfinţiei sale, a introdus curentul electric în biserică şi a împrejmuit curtea bisericii cu gard din prefabricate din beton. Începând cu 1 aprilie 1968 până la 1 ianuarie 1970 a fost slujitor al Sfântului Altar preotul Dumitru Soare. În anul 1969 s-a tencuit biserica în exterior şi s-au făcut reparaţii capitale la acoperiş.

Preotul Dumitru Soare a unificat cele două parohii Otopenii de Sus şi Otopenii de Jos într-o singură parohie, Otopeni, care a funcţionat astfel până în anul 2006.

Timp de 36 de ani slujbele religioase din duminici şi sărbători au fost oficiate la această biserică de către preoţii Nicolae Băjenaru, Iova Fircă, Vasilescu Gheorghe, Stoica Constantin, Liţescu Nicoale şi Radu Mihai Bujor, aceştia slujind simultan l aambele biserici din otopeni. Din anul 2006 Parohia Otopenii de Jos se desprinde din nou de parohia Otopenii de Sus, devenind astfel parohie de sine stătătoare cu statut juridic şi cu delimitare canonic-jurisdicţională bine definită, de accord fiind şi preoţii Liţescu Nicolae şi Radu Mihai Bujor.

Cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, la iniţiativa Preasfinţitului Sebastian Ilfoveanul şi cu sprijinul domnului primar Gheorghe Silviu Constantin, infuncţia de preot paroh al acestei Parohii a fost numit tânărul teolog Dima Radu, fiu al oraşului, care a fost hirotonit preot ănziua de 16 iulie 2006 chiar în biserica parohiei de către Preasafinţitul Sebastian Ilfoveanul şi instalat de către Preacucernicul părinte Protopop Constantin Păun.

În luna noiembrie 2006 s-au început lucrările de restaurare a picturii în tehnica fresco de către pictorul Roman Valeriu, cu sprijinul financiar al familiei inginer Mircea Ioan şi Emilia Dobranici. Recepţia picturii a fost efectuată în luna august 2007. Tot cu spijinul familiei Dobranici s-a achiziţionat o catapeteasmă sculptată în lemn de stejar, strane, scaune, iconostase şi baldachine realizate de către meşterul Zevedei Ionică. Icoanele de pe catapeteasmă au fost pictate de pictorul Neacşa Florin. De asemenea familia Dobranici s-a îngrijit de împodobirea bisericii noastre cu vitralii , pictură în mozaic şi părticele din sfinte moaşte de la Sfinţii Epictet şi Astion, precum şi ale Sfinţilor de la Niculiţel, Zoticos, Filipos, Kamasis şi Atalos.

Credincioşii parohiei au contribuit cu donaţii la introducerea sistemului de încălzire centrală, a aparatelor de aer condiţionat, montarea geamurilor termopan, a pardoselei cu marmură în întreaga biserică şi achiziţionarea policandrelor.

La exteriorul bisericii s-au făcut investiţii substanţiale de către domnul primar Gheorghe Constantin Silviu şi cu spijinul Consiliului Local al oraşului Otopeni. S-a schimbat astereala, saceacul, tabla în întregime, s-a placat cu polistiren şi s-a zugrăvit exteriorul bisericii. S-a împrejmuit toată curtea bisericii cu gard nou, s-a amenajat aleea de la intrarea în biserică şi s-a realizat o parcare proprie.

În timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a retârnosit şi resfinţit biserica Sfântul Nicolae în ziua de Hram, sâmbătă 6 decembrie2008, de către Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul Episcop Vicar Patriahal, înconjurat de către un sobor de preoţi, avându-l în frunte pe P. C. Pr. Protoiereu Păun Constantin.

În urma recensământului din primăvara anului 2009, Parohia Otopenii de Jos înregistrează un număr de 407 familii ortodoxe, 3 familii de baptişti, una de greco-catolici, una de romano-catolici şi una de Martoii lui Iehova. Dintre aceştia doar 157 de familii sunt reprezentate de către un membru practicant la biserică şi la slujbele acesteia.
 
Protoieria Ilfov Nord, 2010 toate drepturile rezervate.